Odlewy Ołtarzowe

Alfa Omega

Alfa i omega – symbolizują Początek i Koniec. "Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni,         Początek i Koniec. " (Ap 22,13)

Zobacz

Baranki

Baranek to symbol męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Zobacz

Duch Św.

Duch Święty- przedstawiany jest jako gołębica. Symbolizuje ona oczyszczenie z grzechów.     Duch Święty objawił się podczas chrztu Jezusa w Jordanie (Ł 3,22 i J 1,32) . Reprezentuje  natchnienie, wieczność, czystość, delikatność, wieczność. Pojawia się głównie przy  sakramencie Chrztu św. oraz Bierzmowania.

Zobacz

Symbole IHS, PX i maryjne

IHS - Jesus Hominum Salvator (Jezus Zbawca Ludzi) , symbol należy do tzw. Chrystogramów
PX-to monogram składający się z dwóch greckich liter X i P. To litery Ch i R, czyli dwie    pierwsze litery tytułu Jezusa - Chrystus - Mesjasz

Zobacz

Kłosy i Winorośl

Kłosy i winorośl – symbole eucharystyczne symbolizujące chleb i wino

Zobacz

Inne symbole ołtarzowe

Pelikan karmiący młode własną krwią symbolizuje najwyższe poświęcenie, jest znakiem ofiary Jezusa, symbolizującym jego krew .
Ryby wraz z chlebem - chleb i ryby Jezus rozmnożył, aby mogli się posilić ludzie słuchający jego nauczania. Są symbolem daru Boga dla nas. Ryby i chleb były wielokrotnie przez Jezusa błogosławione. Sama ryba symbolizuje  znak chrześcijan.
Wół, lew, orzeł, człowiek - symbol czterech ewangelistów i samej Ewangelii.
Lilia - Ciało Chrystusa, czystość, dziewictwo, godność królewska
Róża - mądrość wieczna, męczeństwo, męka Chrystusa, przemijanie, tajemnica, wieczność
Kielich i hostia - symbol Nowego Przymierza między Chrystusem a ludem Bożym. Symbol  Sakramentu Komunii Św., ustanowionej na Ostatniej Wieczerzy (dlatego często używany przy Pierwszej Komunii św.).
Oko w trójkącie - symbol Opatrzności Bożej i Trójcy Świętej.
Korona cierniowa - symbol męki Pańskiej
Krzyż - symbol cierpienia i śmierci Jezusa

Zobacz

Odlewy - rzeźby ołtarzowe z mosiądzu.

Umieszcza się je  w prezbiterium na ambonie , ołtarzu , chrzcielnicy , antepedium itp.