Inne symbole ołtarzowe

Pelikan karmiący młode własną krwią symbolizuje najwyższe poświęcenie, jest znakiem ofiary Jezusa, symbolizującym jego krew .
Ryby wraz z chlebem - chleb i ryby Jezus rozmnożył, aby mogli się posilić ludzie słuchający jego nauczania. Są symbolem daru Boga dla nas. Ryby i chleb były wielokrotnie przez Jezusa błogosławione. Sama ryba symbolizuje  znak chrześcijan.
Wół, lew, orzeł, człowiek - symbol czterech ewangelistów i samej Ewangelii.
Lilia - Ciało Chrystusa, czystość, dziewictwo, godność królewska
Róża - mądrość wieczna, męczeństwo, męka Chrystusa, przemijanie, tajemnica, wieczność
Kielich i hostia - symbol Nowego Przymierza między Chrystusem a ludem Bożym. Symbol  Sakramentu Komunii Św., ustanowionej na Ostatniej Wieczerzy (dlatego często używany przy Pierwszej Komunii św.).
Oko w trójkącie - symbol Opatrzności Bożej i Trójcy Świętej.
Korona cierniowa - symbol męki Pańskiej
Krzyż - symbol cierpienia i śmierci Jezusa