Pulpity pod mszał

Pulpity pod mszał

Pulpit pod mszał jest ozdobnym elementem stołu Pańskiego , na którym położona jest księga liturgiczna zw. ewangeliarzem . Służy  do odprawiania nabożeństwa.
Pulpit wykonany jest z mosiądzu pod odpowiednim kątem , aby kapłan mógł swobodnie czytać tekst liturgii.
Mszał jest nazywany również lekcjonarzem , w którym zawarte są treści obrzędu mszy św. -liturgia słowa i eucharystyczna.

Zobacz

Pulpity przewodniczenia (Ambonki)

Pulpit przewodniczenia(inaczej: ambonka , lektorium, pulpit wolnostojący) - jest to pulpit pod mszał lub ewangeliarz , wolnostojący przy ołtarzu.
Odlewany jest z mosiądzu .
Wysokość standardowa – 125cm

Na życzenie klienta możemy wykonać nowy wzór wg dołączonego projektu.

Zobacz